Υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η Υγειονομική Περίθαλψη & Ασφάλεια των Επισκεπτών μας. Η ευημερία, η ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και η ικανοποίηση των πελατών είναι επίσης σημαντικά για εμάς.
Το Mediterranean Village Hotel &; Spa δεσμεύεται πλήρως να εφαρμόζει προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την επιτυχή διαχείριση της ασφάλειας της υγείας των επισκεπτών και των επισκεπτών, έναντι πιθανών κινδύνων και περιστατικών υγείας.
Η Ανώτατη Διοίκησή μας θα εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα όλων των απαραίτητων πόρων για τη σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλειας των επισκεπτών και επισκεπτών, καθώς και των λειτουργικών απαιτήσεων του Blue &; White Office.
Η πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, καθώς και στην ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης και στην ανάπτυξη σχετικών ειδικών δεξιοτήτων από το προσωπικό μας.
Το Mediterranean Village Hotel &; Spa δεσμεύεται να ικανοποιεί πλήρως τις τρέχουσες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις, σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.
Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Πιστοποίησης B&W, παρακολουθείται και διασφαλίζεται μέσω συστηματικών ανασκοπήσεων και εξωτερικών ελεγκτικών δραστηριοτήτων.

 

Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ μας έχει εφαρμόσει και ακολουθεί τις απαιτήσεις των κριτηρίων της B&W CERT, σχετικά με την Υγειονομική Περίθαλψη & Ασφάλεια Επισκεπτών και Επισκεπτών. Σκοπός του «B&W» Scheme of Qualification Criteria Compliance Assessment είναι η διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ευεξίας και ασφάλειας υγείας στο πλαίσιο:

  • Περιστατικά Υγείας Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων, που σχετίζονται με την οξεία και ενδιάμεση ανταπόκριση της υγειονομικής περίθαλψης στη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης καθώς και στη διαχείριση περιστατικών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. [Blue Office]
  • Περιστατικά μεταδοτικών ασθενειών, που σχετίζονται με την πρόληψη και επιτήρηση της διαχείρισης μολυσματικών μεταδοτικών νοσημάτων καθώς και την οξεία ανταπόκριση της υγειονομικής περίθαλψης σε έκτακτη ανάγκη, λόγω μολυσματικού περιστατικού ή εστίας στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, κατά τη διάρκεια επιδημικής ή πανδημικής κατάστασης, όπως η COVID19. [White Office]

Η «Δομή Φιλοξενίας» μας υπό το πρίσμα των κριτηρίων πιστοποίησης «B&W», δεν αναλαμβάνει ευθύνες που σχετίζονται με ιατρικές υπηρεσίες και δεν επιδοτεί το ρόλο οποιουδήποτε παρόχου ιατρικής περίθαλψης, αλλά στοχεύει στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διαδικασιών υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις, για όλους τους Επισκέπτες και τους Επισκέπτες.